Deze website behandelt meldingen van verdachte situaties in de provincie Antwerpen. Dit gebeurt volledig anoniem. Heb je nog vragen rond de behandeling van deze meldingen, anonimiteit, drugshulpverlening, … ? De antwoorden op de veel gestelde vragen vind je hier.

Dit meldpunt is geen alarmcentrale!
Heb je dringend hulp nodig?
Bel dan 112.


Via het anoniem meldformulier kan je signalen doorgeven die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een cannabisplantage, een drugslabo of een dumping van drugsafval.

Denk je drugsafval gevonden te hebben? Blijf op veilige afstand en raak niets aan, want drugsafval is gevaarlijk en kan uw gezondheid schaden. Sta met de wind in de rug zodat de chemische lucht niet naar uw kant waait. Is er acuut gevaar? Verwittig dan zeker de hulpdiensten (via nummer 112) en volg hun instructies. In alle andere gevallen kan je anoniem aangifte doen via dit anoniem drugsmeldpunt van de provincie Antwerpen.

Via het online anoniem meldingsformulier op deze website .

Door het zo volledig mogelijk invullen van het meldformulier op deze website . Meld zo nauwkeurig mogelijk wat je gezien hebt, waar en wanneer? Hoe meer info, hoe sneller de politie in actie kan schieten. Een online melding gebeurt volledig anoniem, tenzij je wil dat de politie jou contacteert. Laat dan je contactgegevens achter.

Er zijn specifieke maatregelen getroffen om de anonimiteit van de melders te garanderen. Zo doet de politie geen IP-tracking rond jouw anonieme melding. Er worden ook geen gegevens geregistreerd. Als je graag wilt dat de politie jou contacteert naar aanleiding van je melding, is het mogelijk om je contactgegevens achter te laten. Ook in dit geval garandeert de politie jouw anonimiteit.

De melding wordt doorgegeven aan de politie, die altijd een onderzoek opstart en grondig onderzoek zal voeren naar aanleiding van de melding. Op basis van een anonieme melding kan de politie niet zomaar ergens binnenvallen of iemand aanhouden. Daarom wordt de verkregen informatie afgetoetst en verder onderzocht. De melding kan een meerwaarde bieden in een lopend onderzoek of de aanleiding zijn tot het opstarten van een nieuw dossier/onderzoek. Aarzel dus zeker niet om signalen van verdachte situaties (cannabisplantage, drugslabo of dumping van drugsafval) anoniem te melden.

De strijd tegen drugscriminaliteit is één zaak, maar preventie speelt ook een belangrijke rol om druggebruik en verslaving te voorkomen. Dat benadrukken alle partners en hulpdiensten. Zoek je naar professionele hulpverlening? Het volledige aanbod over heel Vlaanderen vind je via deze doorverwijsgids.

Maak je je zorgen om iemand in jouw omgeving? Contacteer dan De Druglijn. Zij werken anoniem en onafhankelijk van politie of gerecht.

Hier ontdek je een overzicht van waar je die kan vinden.