Ontdekte jij op een verlaten plaats vaten met chemische stoffen? Pas op! Dit kan afval van een chemisch drugslabo zijn. Geef de vindplaats anoniem door aan de politie. Een kleine tip kan volstaan om een grote zaak op te lossen.

  • Vermijd contact met producten
  • Bewaar steeds afstand
  • Breng jezelf en anderen in veiligheid

Hoe herken je een dumping?

Chemische producten in tonnen, flessen of vaten

Drugsafval op verlaten openbare plaatsen

Giftige, brandbare en bijtende producten

Lozing in riool van chemische producten

Risico's

Ontploffingsgevaar door chemicaliƫn

Brandgevaar door de vermenging van stoffen

Vergiftiging door het vrijkomen van gassen

Milieuverontreiniging: gevaarlijke producten komen via grondwater in de natuur

Aantasting van landbouwproducten

Gevaar voor spelende kinderen, wandelaars, fietsers en/of ruiters en dieren in het bos

Toename geweld en drugscriminaliteit

Maatschappelijke kost voor de opruiming

 - Meldpunt provincie Antwerpen
 - Meldpunt provincie Antwerpen
 - Meldpunt provincie Antwerpen
 - Meldpunt provincie Antwerpen
 - Meldpunt provincie Antwerpen
 - Meldpunt provincie Antwerpen
 - Meldpunt provincie Antwerpen
 - Meldpunt provincie Antwerpen