Vermoed je dat verdachte personen een drugslabo hebben in jouw buurt? Meld het anoniem aan de politie. Een kleine tip kan volstaan om een grote zaak op te lossen.

  • Vermijd contact met producten
  • Bewaar steeds afstand
  • Breng jezelf en anderen in veiligheid

Hoe herken je een drugslabo?

Geurhinder: indringende chemische geur zoals zuren of aceton (of een anijsgeur)

Permanent dichtgemaakte vensters (folie, rolgordijnen,...)

Condensvorming op ramen en deuren

Abnormale rook of uittredende dampen o.a. uit de schoorsteen

Camerabewaking of andere opvallende beveiliging

Extra ontluchtingspijpen in het dak, door ramen of andere openingen

Activiteit in leegstaande panden (vooral 's nachts)

Aan- en afrijden van bestelwagens of kleine vrachtwagens (dicht tegen gebouw)

Aan- en afrijden van luxewagens met buitenlandse nummerplaten

Aanwezigheid van verdachte personen

Aanwezigheid van vaten of bidons

Risico’s

Brand- en ontploffingsgevaar door chemicaliën in productieprocessen

Vrijkomen van gevaarlijke vloeistoffen en gassen

Verhoogd onveiligheidsgevoel bij omwonenden

Gezondheidsrisico's door dampen van schadelijke stoffen

Milieuverontreiniging door lozing van drugsafval

Toename geweld en drugscriminaliteit

Maatschappelijke kost voor de opruiming

Ontmanteling drugslabo
Ontmanteling drugslabo
 - Meldpunt provincie Antwerpen
 - Meldpunt provincie Antwerpen
 - Meldpunt provincie Antwerpen
 - Meldpunt provincie Antwerpen
 - Meldpunt provincie Antwerpen
 - Meldpunt provincie Antwerpen