Meer dan 100 meldingen na zes maanden anoniem drugsmeldpunt

16.06.2022

De gouverneur van de Provincie Antwerpen, het Openbaar Ministerie Antwerpen en de politiediensten hebben in december 2021 een anoniem online meldpunt gelanceerd voor cannabisplantages, drugslabo's en dumping van drugsafval. Burgers kunnen hier op een veilige en volledig anonieme manier de politie verwittigen over verdachte situaties in de provincie Antwerpen.

Meer info over de website

Het online meldpunt is geïntegreerd in de website www.drugsplantageontdekt.be. Op de website staan drie fenomenen centraal: cannabisplantages, drugslabo’s en dumping van chemisch (drugs)afval. Over elk fenomeen is op de website meer informatie terug te vinden, bijvoorbeeld over hoe ze zijn te herkennen en wat de bijhorende risico's zijn.

Het doel van de website

Steeds vaker zien we in de provincie Antwerpen dat illegale drugsproductie gevaarlijke situaties veroorzaakt waarbij ook onschuldige burgers betrokken geraken. Er ontstaat bijvoorbeeld brand in een woonwijk door een verborgen cannabisplantage of wandelaars stoten in een verlaten bos op chemisch (drugs)afval dat werd gedumpt. De gevolgen hiervan mogen niet onderschat worden. Het doel van dit online meldpunt is dan ook om burgers mee in te zetten in de strijd tegen deze criminaliteit, die een invloed heeft op ieder van ons. Een kleine tip kan soms leiden tot het oplossen van een grote zaak. De bedoeling is om de drempel tot het delen van deze tips te verlagen en de burgers de mogelijkheid te bieden om deze op een eenvoudige manier te melden op ons anoniem meldpunt.

Meldformulier

Via een meldformulier dat terug te vinden is op de website is het mogelijk om een verdachte situatie volledig anoniem te melden aan de politie. De situatie zelf kan kort beschreven worden door de locatie van de verdachte situatie mee te delen en te beschrijven wat er zich precies afspeelt. De situatie kan ook verduidelijkt worden door foto’s toe te voegen. Melders kunnen in het meldformulier aangeven of de politie hen hierover mag contacteren. Ze kunnen dus, indien gewenst, hun naam invullen zodat de politie later contact kan opnemen maar het kan ook volledig anoniem. De ingediende meldformulieren komen uiteindelijk terecht bij de bevoegde politiediensten en worden daar verwerkt.

Meldingen

Op 15 juni 2022, een half jaar na de lancering, heeft de politie al 104 meldingen ontvangen en hebben meer dan 10.000 mensen de website bezocht. Drie meldingen hebben ook daadwerkelijk geleid tot de ontdekking van een cannabisplantage, maar in veel gevallen zat in de meldingen ook nuttige informatie voor politie om verder op te werken. Een aantal meldingen bleek na onderzoek niets op te leveren.

Preventie en hulp

Dit meldpunt is geen alarmcentrale. In gevaarlijke situaties waarin er dringend politie nodig is, blijft het belangrijk om zo snel mogelijk 112 te bellen. Het is ook uiterst belangrijk om in verdachte situaties contact met producten te vermijden, steeds afstand te bewaren en jezelf en anderen in veiligheid te brengen.


Meer dan 100 meldingen na zes maanden anoniem drugsmeldpunt